Wolontariat LO VII

Kluby Ośmiu Wspaniałych to miejsca dla ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Zrzeszają osoby otwarte i kreatywne, z pozytywną postawą. Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych, bezinteresownej pomocy i wsparciu dla nich w trudnych chwilach. Członkami naszego klubu są uczniowie LO nr VII, którym nie jest obojętny los innych ludzi. Pracują na rzecz między osób chorych, starszych, potrzebujących…


Na co dzień współpracujemy z wieloma organizacjami charytatywnymi działającymi we Wrocławiu.


Więcej informacji o nas znajdziesz w zakładce O nas.